Vilkår og betingelser for hjemmesiden

Firmaoplysninger

Tando lån, er et datterselskab af Aurora Financial ApS, er registreret i Danmark med CVR-nummer 39311666. Vores registrerede kontor er Havnegade 39, 1058 København

Forbrugerombudsmanden er tilsynsmyndigheden

Brug af hjemmesiden

Ved at få adgang til nogen dele af denne side, accepterer du at acceptere, at være bundet til disse betingelser. Hvis ikke du er enig med nogen af dem, bør du stoppe med at bruge hjemmesiden med det samme.

Adgang til denne hjemmeside er begrænset til de sider der tydeligt er linket fra startsiden. Enhver adgang eller forsøg på adgang til andre sider end dem der er udtrykkeligt knyttet, betragtes som uautoriseret adgang.

Vi vil muligvis stoppe dig, for brug af siden, og nægte dig adgang i fremtiden af enhver grund, herunder hvis vi mener, at du ikke har overholdt disse betingelser eller hvis vi har rimelig grund til mistanken om, at du bruger hjemmesiden til et upassende formål, inklusiv ( men ikke begrænset til) svigagtig, misbrug eller ulovlig aktivitet.

Vi har retten til at ændre indholdet af hjemmesiden eller betingelserne til hver en tid. Vi kan suspendere adgang til hjemmesiden uden varsel af en eller anden grund, herunder opretholdelse og opdatering af oplysningerne om det.

Tilgængelighed

Vi har gjort en rimelig indsats for at sikre, at hjemmesiden er tilgængelig fra en bred vifte af computere og browsers. Derimod kan vi dog ikke helt garantere at du vil få adgang til hjemmesiden, hvis du ændre den hardware/Software du bruger og vi acceptere ikke ansvar, hvis ikke du er i stand til at gøre det.

Nøjagtighed af oplysninger

Vi gøre vores bedste for at sikre, informationerne på denne side er opdateret og præcise. Men da nogle af oplysningerne leveres af tredjeparter, kan vi dog ikke garantere dette. Vi kan heller garantere, at det passer til dine særlige formål, da denne hjemmesiden er, uundgåeligt, generelt, snarere end specifikt. Igen, vi udelukker ansvar for det fulde omfang loven tillader. Dette påvirker ikke dine lovbestemte rettigheder som forbruger.

Optagelse af opkald

For at være sikre på, at vores medarbejder opretholder de høje standarder for service og høflighed, fortjener du fra os, og for træningsformål, at vi optager eller overvåger nogle af vores telefonsamtaler med dig.

Kunde tilbagemeldinger

Vi er forpligtet til at levere fremragende kundetilfredshed. Vi ansager klager for at være en værdifuld kilde for tilbagemeldinger og bruge dem til at forbedre vores produkter og processer, hvilket i sidste ende fører til forbedret kundeservice.

Du kan indsende en klage:

  • På vores hjemmeside: tandolan.dk
  • Ved at skrive til Tando Loans, Havnegade 39, 1058 København.

Tredjepartsprodukter og - tjenester

Hvor vi levere links til andre hjemmesider, støtter vi ikke nogen produkter eller tjenester, der annonseres på dem. Din brug af disse links er udelukkende på egen risiko, og vi acceptere intet ansvar eller ansvar for indholdet, sikkerheden, brugen eller udførelsen af disse hjemmesider. Vi har ikke tjekket indholdet af disse hjemmesider.

Link til vores hjemmeside

Du må ikke forbinde nogle andre hjemmesider til denne side, uden skriftlig samtykke fra os i skrift.

Intet ansvar

Vi accepterer under ingen omstændigheder noget ansvar, herunder (uden begrænsning) uagtsomhed for eventuelle skader eller tab af enhver art, herunder (uden begrænsning) direkte, indirekte, hændelige, særlige eller følgeskader, udgifter eller tab (herunder tab af fortjeneste, tab af indtægt, brug af penge, tab af forventede besparelser, tab af forretninger og / eller varer, tab af brug og / eller mulighed, tab og / eller korruption af data og / eller andre oplysninger, nedetid og / eller omkostninger ved at få erstatningsprodukter eller -tjenester) som følge af eller i forbindelse med din brug eller manglende evne til at bruge hjemmesiden eller i forbindelse med fejl, udeladelse, fejl, computervirus eller systemfejl eller tab af fortjeneste eller omdømme, selvom det udtrykkeligt er oplyst om muligheden for tab eller skader som følge af eller i forbindelse med adgang til, brug af, udførelse af, browsing eller link til andre websteder fra denne hjemmeside.

Vi gør vores bedste for at sikre, at denne hjemmeside er fri for virus, brug af andre software eller programmer der kan beskadige din computer. Vi kan dog ikke garantere dette, og vi accepterer ikke ansvar, hvis dette sker.

Bemærk venligst, at vi midlertidigt eller permanent kan ændre, suspendere eller standse hjemmesiden (eller en del heraf) uden varsel til enhver tid. Du acceptere, at vi ikke vil være ansvarlige over for dig eller nogen tredjepart for enhver sådan ændring, suspension eller ophør af hjemmesiden.

Hverken du eller vi vil være ansvarlig for overtrædelse af disse vilkår og betingelser på grund af en årsag uden for rimelige kontrol. Ingen af parterne er ansvarlig eller anses for at være i misligholdelse for enhver forsinkelse, afbrydelse eller fiasko i opfyldelsen af sine forpligtelser i henhold til denne Aftale, der direkte eller indirekte skyldes brand, oversvømmelse, jordskælv, eksplosion eller anden ulykke, strejke eller arbejdstvist, forstyrrelse af telekommunikationssystemer, krig eller anden vold, ulykke, enhver lov, orden, påbud, proklamation, regulering, ordinans, efterspørgsel eller krav fra et offentligt bureau, guds handling eller enhver anden årsag eller tilstand af lignende art ud over den rimelige kontrol af berørt parti.

Ingen garanti

Selvom vi har taget alle rimelige forholdsregler for at sikre, at oplysningerne på denne hjemmeside er korrekte, giver vi ingen garantier af nogen art (udtrykt eller underforstået) med hensyn til dets nøjagtighed, aktualitet eller fuldstændighed.

Meninger og andet indhold på hjemmesiden er kun til personlig brug og informationsformål og kan ændres uden varsel.

Godtgørelse

Du accepterer at refundere os fuldt ud, hvis vi lider tab eller skader eller pådrager omkostninger, fordi du bruger denne hjemmeside til ulovlige, umoralske eller ukorrekte formål.

Sikkerhed

Vær venlig at huske, at e-mails ikke er sikre, medmindre de data, der sendes, er krypteret. Vi kan ikke acceptere ethvert ansvar for uautoriseret adgang fra en tredjepart eller korruption af data sendt til eller fra os.

Ophavsret

Ophavsret eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder beskytter indholdet og layoutet af denne hjemmeside. Dette omfatter ikke kun tekst, men også software, data, formularer, lyd, musik, grafik, animationer, logoer og videoklip. Du kan udskrive kopier af beregninger eller produktoplysninger til eget brug. Du må ikke kopiere, bruge eller udskrive materiale for noget kommercielt, ulovligt eller umoralsk formål. Hvis du udskriver information, data, tekster eller formularer, må du ikke ændre, eller kopiere dem, foretage nogen afledte værker fra dem eller fjerne eller skjule logoer, navne eller andre ejendomsretlige eller intellektuelle ejendomsmærker, der viser ejerskab af os eller nogen tredjepart parti.

Denne hjemmeside indeholder proprietær information, som er beskyttet af ophavsret. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne hjemmeside må kopieres, gengives eller oversættes til et andet sprog uden forudgående skriftligt samtykke fra Aurora.

Vi forbeholder os ret til at overføre vores rettigheder og pligter, der er fastsat i disse vilkår og betingelser til en anden part.

Privat Politik

Du kan læse vores privat politik ved at klikke her.

Vent et øjeblik mens vi tjekker dine detaljer. Venligst undlad at trykke på 'refresh'/tilbage. Hvis siden ikke opdaterer, kontakt os på tlf +45 92 45 54 95 eller email hej@tandolan.dk.