Klager

Vi bestræber os på at behandle alle klager retfærdigt og få dem afsluttet inden for rimelig tid. Hvis du ønsker at klage over aftalen eller over noget, vi har gjort, beder vi dig underrette os. Du kan klage ved at skrive til Aurora Financial ApS Complaints eller ved at anvende den følgende e-mailadresse: hej@tandolan.dk.

Du har ret til at klage uden om domstolene (udenretlig) ved at kontakte Forbrugerklagenævnet via det følgende link: https://www.forbrug.dk/Klagemuligheder

Hvis din klage drejer sig om markedsføring, kan du kontakte Forbrugerombudsmanden via følgende link: https://www.forbrugerombudsmanden.dk/kontakt/

Hvis du har underskrevet din låneaftale uden for Danmark, kan du indgive en europæisk forbrugerklage via dette link: https://www.forbrug.dk/klageinstanser/forbrugereuropa/

Vi tjekker dine oplysninger. Det tager lige et øjeblik.