Takaisin

Europæiske standard forbrugerkreditoplysninger

Vi anbefaler at du læser det følgende godt igennem, da det er grundlaget for vilkårene og betingelserne i dit lån:

1. Identitet og kontaktdetaljer til kreditor (låneudbyder):

Kreditor:
Aurora Financial ApS

Adresse:
Havnegade 39, 1058 København

Telefonnummer:
+45 92 45 54 95

E-mail:
hej@tandolan.dk

Webside adresse:
tandolan.dk

Kreditmægler:
-

Kreditadresse:
-

2. Beskrivelse af hovedpunkterne i kreditproduktet

Type af kredit:
Låneaftale med fast sum med kautionist

Total beløb på kredit:
Det er kreditloftet, eller det samlede beløb, der stilles til rådighed i låneaftalen.

Lånebeløb fra 8.000 - 70.000 kr

Betingelserne for trækningen:
Dette betyder, hvordan og hvornår du får pengene.

Når vi og du har underskrevet kreditaftalen, udbetaler vi det beløb der svarer til det oprindelige forskud ind på din bankkonto. Det gør vi ved hjælp af de oplysninger, der blev leveret til os på det tidspunkt, hvor du indsendte din ansøgning.

Udbetalingen foregår til bankkontoen der tilhører din kautionist.

Løbetid for kreditaftalen:

36 – 78 måneder

Rater, og hvis det er aktuelt, rækkefølgen som de vil blive anvendt:

Tilbagebetaling af kredit finder sted månedligt med direkte afskrivning.

Betalingsbeløbene fordeles først til renter på lånet og derefter til lånebeløbet.

Det totale beløb du skal betale:

REPRESENTATIVT EKSEMPEL:

Rentesatsen er fast.
For et låne et beløb på 70,000 kr. med en 4-årig tilbagebetaling, er den nominelle rentesats 24.99%

Oprettelsesgebyr: 0 kr.

Årligt gebyr: 0 kr.

Månedligt gebyr: 0 kr.

Den effektive rente er 22.52%

Det totale beløb til betaling: 121,723.68 kr.

Månedlig udgift: 2,535.91 kr. fordelt over 48 betalinger.

Forpligtelser der kræves:
Det her er en beskrivelse af sikkerheden, som du stiller i forbindelse med låneaftalen.

Lånet skal sikres af en kautinist, der indgår en aftale om at garantere for låntagerens kredit.

En sådan kautionist skal godkendes af långiveren, som anført i garantidokumentet.

3. Kreditomkostninger

Den nominelle rente

Den effektive rente

Dette er omkostningerne udregnet som en årlig procentdel af det samlede kreditbeløb.
APR er der for at hjælpe dig med at sammenligne forskellige lånetilbud.

Det er obligatorisk, for at optage eller opnå kredit, eller for at opnå de nævnte vilkår og betingelser, at der optages:

  • en forsikringspolice der sikrer kreditbeløbet, eller
  • en anden supplerende servicekontrakt

If the costs of these services are not known by the creditor, they are not included in the effective interest.

Ingen relaterede udgifter

Udgifter i tilfælde af for sen betaling.

Renter vil blive betalt med den aftalte rente for ikke-betalinger.

Manglende betalinger kan have alvorlige konsekvenser (f.eks. tvangssalg) og gøre det vanskeligt at få kredit.

Når betalinger ikke foretages, er vi nødsaget til at træffe foranstaltninger til at inddrive det resterende beløb af gælden, herunder, men ikke begrænset til:

  • Indhentning af betaling fra kautionisten
  • Iværksættelse af gældsinddrivning
  • Iværksættelse af retssag mod både låntager og kautionist

Du vil ikke blive opkrævet nogen særlig strafrente, eller rente for for sen betaling, udenover den samme rentesats, som den nominelle rente der gælder.

4. Andre vigtige juridiske aspekter

Ret til opsigelse

Du har ret til at opsige kreditaftale indenfor en 14-dages periode.

Hurtigere tilbagebetaling er tilladt

Du har ret til at tilbagebetale kreditten på ethvert tidspunkt, enten helt eller delvist.

Aurora Financial ApS opkræver ikke nogen special kompensation for tidlig tilbagebetaling.

Konsultering af en database

Aurora Financial ApS skal straks, og uden beregning, informere dig om resultatet af en konsultering af en database, hvis en kreditansøgning afvises på grundlag af en sådan konsultering. Dette gælder ikke, hvis levering af sådanne oplysninger er forbudt i henhold til EU-lovgivningen, eller er i strid med reglerne for offentlige politikker eller den offentlige sikkerhed.

Ret til et udkast til kreditaftale

Du har ret til, på anmodning, at få en gratis kopi af udkastet til din kreditaftale. Bestemmelsen gælder ikke, hvis vi som kreditor, på tidspunktet for anmodningen, ikke er villig til at gå videre med en indgåelse af en kreditaftale med dig.

5. Yderligere oplysninger, der skal gives i tilfælde af fjernsalg af finansielle tjenester

(a) vedrørende kreditor

Aurora Financial ApS, Havnegade 39, 1058 København

Telefonnummer:
+45 92 45 54 95

E-mail:
hej@tandolan.dk

Webside adresse:
tandolan.dk

Registrering
39311666

Aurora Financial ApS er registeret hos Consumer Credit Institute:
Virk.dk

(b) angående kreditaftalen:

Udøvelse af fortrydelsesretten

Du har ret til at trække dig ud af låneaftalen inden udgangen af 14 kalenderdage, der starter dagen efter den dag, du modtog en kopi af den underskrevne aftale.

Du bliver derefter nødt til at tilbagebetale det beløb, du har lånt (med renter op til tilbagebetalingsdatoen) uden forsinkelse, og under alle omstændigheder inden for 30 dage fra den dato, du har informeret os om, at du ønsker at trække aftalen tilbage.

Du skal kontakte os inden udgangen af 14-dages perioden, der tæller fra dagen efter dagen, hvor du modtog en kopi af den underskrevne aftale, for at give os besked om din hensigt om at opsige.

Du kan gøre dette ved at sende en email til:
hej@tandolan.dk

Eller ved at sende et brev til:
Aurora Financial ApS,
Havnegade 39, 1058 København

Skriv “Resignation” (opsigelse) på brevet.

Undladelse af, at du underretter os om fortrydelse af din indgående aftale om lånebeløbet, vil resultere i, at lånet fortsætter som aftalt.

Det er almindelig lovgivning, der er grundlaget for etableringen af aftalen mellem dig og kreditor indtil låneaftalens afslutning.

Alle aftaler mellem Aurora Financial ApS og låntager/kautionist er underlagt loven i Danish.

Sprog.

Sproget i Danish bruges i denne aftale og i al kommunikation med os.

(c) Angående klageadgang

Eksistens af, og adgang til, udenretslig klage- og klagemekanismer.

Kontakt os venligst, hvis du har klager. Hvis du ønsker at indsende din klage med post, kan du skrive til:
Aurora Financial ApS,
Havnegade 39, 1058 København

Du kan også indsende en klage ved at bruge den følgende e-mail adresse:
hej@tandolan.dk

Du har ret til at indgive en klage uden for retten ved at kontakte klagenævnet, se følgende link:
https://www.forbrug.dk/Klagemuligheder

Hvis du ønsker at indgive en klage vedrørende markedsføring, har du muligheden for at kontakte Forbrugerombudsmanden, se følgende link:
https://www.forbrugerombudsmanden.dk/kontakt/

Hvis du har underskrevet låneaftalen uden for Danmark, kan du indgive en klage som EU-forbruger via det her link:
https://www.forbrug.dk/klageinstanser/forbrugereuropa/

Vent et øjeblik mens vi tjekker dine detaljer. Venligst undlad at trykke på 'refresh'/tilbage. Hvis siden ikke opdaterer, kontakt os på tlf +45 92 45 54 95 eller email hej@tandolan.dk.